ZAPYTANIE OFERTOWE

Masz pytanie w sprawie współpracy? Wyślij zapytanie, na pewno się odezwiemy.

 Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie moich danych osobowych w celu realizacji zleconych usług przez F H P U TEK PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 33-113 Zgłobice, Zbylitowska Góra, Zbylitowskich 157, nip: 9930663892.

  

 wszystkie pola formularza są obowiązkowe oraz zgoda na przetwarzanie danych